Utbytteskatt

Lurer på hvis jeg tar utbytte i 2012,
må jeg da betale skatten i 2012?
Mvh Kai

Spørsmål fra kai.

Spørsmålet ble stilt den 03-07-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Mottatt utbytte fra et AS i 2012 skal beskattes på skatteåret 2012, dvs at betalingen først skjer i 2013. Det skal beskattes 28% av mottatt utbytte.

2 Morten Archer

Har et AS med meg som eneste eier og eneste ansatt. Jeg kan ganske fritt bestemme fordelingen mellom lønn og utbytte for 2018. Har det noe å si hvordan fordelingen er? Hva gir minst Skatt? Er det andre forhold enn skatt jeg må eller bør ta hensyn til? La oss anta at jeg har et overskudd på 1 mill kr som kan fordeles på lønn og utbytte.

Ditt svar