Utbytte NUF

Ettersom jeg ikke er ansatt i mitt NUF, ønsker jeg å ta overskudd ut i form av utbytte. Hva er korrekt bokføring ved uttak av utbytte? Skal dette rapporteres spesielt på RF-skjema – hvilket?

Spørsmål fra Bengt.

Spørsmålet ble stilt den 01-11-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar