Utbytte / aksjeselskap

Hva innebærer egentlig «avsatt til utbytte»? Er det penger som faktisk er blitt tatt ut/overført fra selskapet, eller en drøm som eneaksjonæren håper på å få oppfylt?.
Hvis det ikke finnes nok likvide midler til å ta ut, hva skjer da? Hvordan blir det bokført?

Spørsmål fra Jolanta.

Spørsmålet ble stilt den 10-12-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar