Utbetaling av lønn eller honorar (enkeltpersonforetak)

Hei. Jeg har startet et enkeltpersonforetak. Jeg utfører musikktjenester på oppdrag. Jeg har i det siste mottatt flere oppdrag fra en kommunal oppdragsgiver. Jeg har sendt dem faktura for hvert oppdrag etterhvert. Nå har de første fakturaene forfalt uten at jeg har mottatt betaling. Jeg har etterspurt dette pr. mail. Her får jeg til svar at de kun utbetaler lønn en engang i mnd. altså må jeg vente til den kommunale lønnskjøringen. Jeg trodde mine tjenester ikke sorterer under lønn da jeg ikke er ansatt, men kun får forespørsel om enkeltoppdrag. De har samtidig gitt beskjed om at purring/ purregebyr ikke kommer til å bli betalt. Er dette riktig?

Spørsmål fra Magnus.

Spørsmålet ble stilt den 07-03-2014.

Ligger under emnet: Lønn.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Dette er strengt tatt ikke lønn i vanlig forstand nei.

Regner med du har en kontrakt med oppdragsgiver. Hva står det der?

2 Magnus

Slike oppdrag mottar jeg på telefon/mail. Det blir ikke laget en kontrakt for hvert oppdrag. Jeg sender dem en faktura basert på satser utarbeidet av fagforening. Jeg synes dette er litt vanskelig da de er den eneste oppdragsgiver som ikke betaler i henhold til frister, men forventer at jeg forholder meg til deres system for lønnsutbetaling.

3 Willy

Jeg antar at de tar det via lønnssystemet fordi de innberetter oppgave på deg selv om du sender faktura. Hade du fakturert som AS ville det vært uaktuelt, men oppdragsgiver har en viss oppgaveplikt når de utbetaler til selvstendig næringsdrivende. Jeg kjenner ikke de reglene i detalj.

Uavhengig av dette, kunne de ha utbetalt til deg som «forskudd» innen din forfallsdato.

Ev. kan du sjekke hvilken dato de kjører lønn, og fakturere sånn at forfall blir rett etter den datoen, så slipper du å purre. Det kan da ikke være mange dagene om å gjøre, forutsatt at de utbetaler lønn månedlig. Ev ordne deg sånn at du får levert «varen» noen dager før neste lønnskjøring.

Hvis dette gjelder kun én oppdragsgiver bør det vel være mulig for begge parter å tilpasse litt.

Ditt svar