Utbetaling av lønn (fra enkeltpersonforetak)

Jeg er registrert som selvstendig næringsdrivende og har produsert en teaterforestilling. Det er søkt om – og innvilget – en del penger som jeg skal bruke til å betale alle utgifter, samt honorarer til de medvirkende. De fleste som er med har selv org.nr og sender meg en faktura, men noen har ikke dette og vil ha det utbetalt som lønn (det er snakk om ca 10.000-12.000 pr person). Hvordan gjør jeg dette med skattetrekk etc?

Spørsmål fra Julia.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du kan ikke få teateret til å ta seg av ansettelsen av disse personene? Det blir mye styr for deg om du må ansette dem i ENKet ditt for denne lille jobben. Feriepenger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk osv osv.

Mulig denne lenken kan hjelpe deg: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=220966 Vil tro dette går inn under punkt 3 – prosjektarbeid.

2 Yngve

Hei.

Jeg vil hvertfall anse disse som ikke er næringsdrivende for «ikke-ansatte arbeidstakere» siden det handler om enkeltstående oppdrag.
Disse har da ikke samme rettigheter som vanlig arbeidstakere, og har ikke krav om feriepenger.
Du må likevel betale arbeidsgiveravgift og trekke forskuttstrekk i henhold til skattekort, samt sende personene lønns- og trekkoppgave etter årets slutt.
Dette er altså ikke det samme som «midlertidig ansettelse». En midlertidig ansatt person har samme rettigheter som en vanlig arbeidstaker, mens «ikke-ansatte» som hovedregel faller utenfor arbeidsmiljøloven. Noen bestemmelser i arb.miljøloven gjelder likevel, som sikkerhet og helse på arbeidsplassen og bestemmelser om vern mot diskrimminering.

Du kan lese mer om dette hos skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/no/Brosjyrer-og-boker/Arbeidstaker-eller-naringsdrivende/
På denne siden ligger det et pdf-dokument du kan lese 🙂

Ditt svar