Utbe. av depositum med fratrekk av felleskostnader

Hvordan fører jeg utbetalingen av resterende depositum til leietaker når felleskostnader er trukket fra?

Spørsmål fra Ann-Helen.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2020.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Bokføringen avhenger av hvordan du førte depositum innbetalingen fra leietaker og om innbetalingen ble satt på depositumkonto i banken.

Med et eksempel kan jeg vise en løsning:

Vi forutsetter at innbetalingen ble satt på en depositumkonto i banken og at du opprettet denne i regnskapet som pluss (debet) depositumkonto bank 1925. Motkonto på innbetalingen brukte du minus (kredit) husleie depositum kto. 1396.

Når så leietagerforholdet er avsluttes utbetaler du fra depositumkonto bank og depositumgjelden til leietager slettes. Bokføringen av utbetalingen (som du spør om) blir da minus (kredit) kto 1925 depositumkonto i bank og pluss (debet) kto 1396 husleie depositum. På denne måten holder du kontroll med når pengene går inn og ut av bank og tilsvarende når gjeldskontoen for leietagerdepositumet gjøres opp.

Dette kan også løses med automatiserte skyløsninger for boligutleie og blant annet integrert løsning for depositumkonto, et eksempel på et slikt system finner du her: https://www.devoldconsulting.no/gratis-leiekontrakt-med-bankid-signering/

Lykke til!
Arne Devold

Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar