Utbe. av depositum med fratrekk av felleskostnader

Hvordan fører jeg utbetalingen av resterende depositum til leietaker når felleskostnader er trukket fra?

Spørsmål fra Ann-Helen.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar