Underskudd næring (enkeltpersonforetak)

Hvis man starter opp et enkeltmannsforetak og etter noen år med underskudd finner ut at det ikke er verdt å satse videre / slette foretaket, kan skattemyndighetene da kjenne foretakert ugyldig og kreve tilbake det man har fått i redusert skatt som følge av fradrag?

Spørsmål fra Kjetil.

Spørsmålet ble stilt den 25-05-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar