Uforpliktende medlem av AS

Hei. Kan man, rent formelt, oppgi en person som medlem av et AS, uten at personen er medeier eller har forpliktelser innenfor AS eller mot AS? Takk.

Spørsmål fra Maki.

Spørsmålet ble stilt den 08-07-2014.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Regnskapsfører

Et aksjeselskap har ikke medlemmer, det har eiere, så det er litt uklart hva du mener med medlem, og overfor hvem dette skal oppgis. Men svaret blir i alle tilfeller nei, det kan en ikke gjøre. En person som ikke er eier kan være styreleder, styremedlem, daglig leder eller inneha andre posisjoner. En kan også oppgis som selskapets kontaktperson i Enhetsregistret uten å være eier. Men en kan aldri kalles medlem/eier hvis en faktisk ikke eier aksjer.

Ditt svar