Uføretrygd og eget firma

Kan jeg starte eget firma når jeg er uføretrygdet?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 15-02-2010.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hei.

Ja, du kan etablere eget firma når du er uføretrydet. Dersom du har 100 prosent uførepensjon, bør du kontakte NAV med tanke på frysing av pensjonen så du ikke går glipp av evt pensjon.

Ditt svar