Udekket tap / opphør av firma

Hei! Jeg har et udekket tap i AS’et mitt på ca 100 000,- Men jeg skal nå avvikle driften, hvordan avslutter jeg mest lønnsomt for meg selv slik at jeg sitter igjen men litt? Er det lurt å slå selskapet konkurs? Må tapet dekkes? Jeg har et varelager på 250 000,- pluss løsøre som skal selges.

Spørsmål fra Trine.

Spørsmålet ble stilt den 04-03-2015.

Ligger under emnet: Firmadrift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Regnskap.no

Ved en konkurs taper man normalt alt, og det er kun i svært sjeldne tilfeller at man får igjen noe som aksjonær.

Som aksjonær taper man normalt sett kun aksjekapitalen, men om det har blitt foretatt ulovlige disposisjoner i selskapet kan en aksjonær bli personlig ansvarlig for eventuelle krav.

Ved avvikling så sitter man igjen med de pengene eller de verdiene som er i selskapet etter at alle kreditorer er betalt.

Avvikler man et selskap uten at alle kreditorer har fått oppgjør for sine fordringer, så kan avviklingsstyret i selskapet bli ansvarlig for å dekke kravene som kommer inn mot selskapet selv etter at avviklingen er gjennomført.

2 Kjartan

Hei.

Det kan være greit å være klar over at når det ved oppløsning av et selskap er et udekket underskudd som er oppstått i det året da virksomheten opphører, kan underskuddet tilbakeføres til fradrag i inntekten året før opphørsåret ved å endre ligningen for året før opphørsåret. Underskudd som ikke blir dekket av inntekt dette året, kan føres til fradrag i inntekt to år før opphørsåret, jf. Skatteloven § 14-7.

Er underskuddet oppstått i året før opphørsåret, og som ikke er dekket av annen inntekt i opphørsåret, kan dette underskuddet tilbakeføres til fradrag i inntekt to år før opphørsåret. Det er ikke adgang til ytterligere tilbakeføring.

Ditt svar