Ubetalte renter på lån

Hvordan skal firma føre ubetalte renter som er lagt til hovedstol?

Spørsmål fra Kari.

Spørsmålet ble stilt den 02-04-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Kari,

Da jeg ikke helt greier å tyde spørsmålet ditt på om selskapet har lånt inn eller ut penger så gir jeg deg to eksempler. For enkelhetens skyld så er lånebeløpet på kr 1.000.000 og rente satsen 2%

Selskapet låner ut penger:
Konto 1360 – Lån til XxX –> Debet 1.000.000
Konto 1920 – Bankinnskudd –> Kredit 1.000.000

Etter 1 år så har selskapet tjent 20.000 kr i renteinntekter. Føringen blir da.

Konto 1360 Lån til XxX –> D 20.000
Konto 8059 Annen renteinntekt –> K 20.000

Etter transaksjonen så vil balansesaldoen på konto 1360 stå med Debet kr 1 020 000.
——-

Dersom du nå låner penger så vil du i stedet for å ha en fordring ha en gjeld.

Da blir føringen som følger.

Konto 1920 Bankinnskudd D kr 1.000.000
Konto 23XX Lån fra XxX K kr 1.000.000

Etter at året er omme har man blitt belastet 20.000 i rentekostnader.

Føringen blir da

Debet annen rentekostnad (konto 8179), 20.000
Kredit 23XX lån ifra XX, 20.000

På den måten så har du lagt til rentene til lånet, samtidig som at renteinntekter / kostnader vises i årsregnskapet og er blitt riktig periodisert. Noen liker også å skille mellom lån og renter på egne balansekontier. Du kan da opprette en konto f.eks 2350 for lån fra selskap. også ha konto 2351 for rentekostnader. Det samme gjelder om du låner ut penger og du har fordring på noe eller noen.

Håper dette var til hjelp :=)

Ditt svar