Transaksjonsprinsippet (mulighet til forenkling i regnskapet)

Bakgrunn: Jeg har en liten bygård som jeg fører regnskap for selv. Det er stort sett noen leieinntekter og noen vedlikeholdskostnader. Jeg har bokføringsplikt (slik jeg ser det). For å kunne gjøre dette enkelt: Har jeg lov til å bruke transaksjonsprinsippet. Det vil si at jeg kostnadsfører og inntektsfører når betalingene finner sted. Jeg ser etter en måte å slippe unna med en bokføring per bilag. Jeg tenker da på å slippe unna hele reksontro problematikken. Eksempelvis kan jeg tenke meg å føre bilagene for vedlikehold med den datoen som jeg betlar de på. Tilvarende med leieinntekter så kunne jeg tenke meg å føre de med dato for innbetaling. Reskontro for leverandører og kunder kunne jeg tenke meg ikke å ta med.

Jeg setter stor pris på om det er noen som kjenner til regelverket for dette.

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 18-03-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 anonym

Det har jeg gjort tidligere men nå som jeg har omsetning på over 50.000 må jeg legge alt i bilag? Da må jeg også registrere det i momsregisteret og føre eget moms regnskap også?
Hva gjør jeg med kassakvitteringene fra varer jeg har kjøpt skal hver enkelt også ha bilagsnr?
Jeg har hatt utgifter i en perm og inntekter i en annen og registrert det i den mnd som jeg har betalt og fått innbetalt fakturaene.

Ditt svar