Transaksjoner gjennomført innenfor en ugyldig kontrakt

Det ble inngått kontrakt om utleie av en arbeidstaker fra norsk firma A til norsk firma B. Pga at arbeidstakeren er fra utlandet ble UDI konferert, for sikkerhetsskyld. Grunnet lang responstid ved UDI gjorde arbeidstakeren en del jobb , det ble fakturert fra firma A til forma B og firma B betalte faktura og bokførte det som konsulentkostnad. Så kom svar fra UDI som sa at slike avtaler er ulovlige. Kan bokført transaksjon fortsatt gi fradrag eller må alt reverseres?

Spørsmål fra Maki.

Spørsmålet ble stilt den 07-08-2014.

Ligger under emnet: Diverse.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar