Toppskatt 2015 og 2016

Hei. Jeg driver og planlegger litt hvor mye jeg bør tjene i firmaet mitt i år og neste år. Forstår det sånn at det er lite lurt å bikke over toppskattgrensen. Noen som vet hva denne grensen ligger på i år og neste år, og hvor mye mer skatt må jeg betale hvis jeg bikker litt over dette?

Spørsmål fra Arild.

Spørsmålet ble stilt den 11-11-2015.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

I 2016 erstattes toppskatten med «trinnskatt».

I grove trekk fungerer det slik:
Fra 0 – 159 800,- betaler du 25%

Skattesatsen øker da med ulike prosentsatser etterhvert som du overstiger de forskjellige «trinnene».

Trinn1: 159 800 – økes med 0,44%
Trinn2: 224 900 – økes med nye 1,6%
Trinn3: 565 400 – økes med nye 10,6% (først her det blir et virkelig hopp)
Trinn4: 909 500 – økes med nye 13,6%

Ditt svar