Tjenester kjøpt fra utlandet – bokføring

2400 leverandørgjeld (84)
6553 Tjenester kjøpt fra utlandet +105
2701 utg mva kjøpt tjeneste fra utlandet (21)
2798 Inng mva kjøpt tjeneste fra utlandet- motkonto +84
2779 Inng mva kjøpt tjeneste fra utlandet- MVA (84)

ved oppgjør bli det slik:
2400 Leverandørgjeld +84
1920 Bankinnskudd (84)

Hvordan skal jeg bokføre dette når aksjonær har betalt dette fra sin Business card? skal jeg bruk for eks konto nr 2911- Gjeld til aksjonær og droppe leverandør gjelden? Hvis ikke blir det dobbelt trekk fra bankinnskuddet.

mvh

Spørsmål fra Mina.

Spørsmålet ble stilt den 05-11-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar