Tilleggskatt – skatteoppgjør

Hei Jeg lurer på hvordan jeg skal bokføre et tilleggskatt i regnskapet for et AS selskap ? Gjelder endring av likning pga sen innlevering av selvangivelse som har ført til 30 % som tilleggskatt. Det skal vel bokføres som ikke fradrag ? Skal det føres da på konto 7791 annen kostnad, ikke fradragsberettiget ? Eller skal det bokføres på konto 8300 betalbar skatt?

Spørsmål fra Kenneth Larsen.

Spørsmålet ble stilt den 04-07-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar