Tilbakegående avgiftsoppgjør 3 år tilbake i tid

Jeg har hatt enkforetak i mange år, men det har ligget brakk i lange tider. Har nå gjort geskjeften «aktiv» i
Hvordan er det da å få tilbakegående avgiftsoppgjør for invisteringer gjort de siste 3 år, betalt av «vanlig inntekt» ?
Er nettopp blitt mva pliktig, og innmeldt dette. Jeg tabbet meg kanskje ut ved å ikke krysse av for nettopp dette i «søknaden»

Er toget gått ?
På forhånd takk !

Spørsmål fra John.

Spørsmålet ble stilt den 04-05-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ville ha ringt det lokale skattekontoret mitt og lagt frem saken.

Ditt svar