Tilbakeføring av inngående mva ved retur av importert vare

En importert maskin (som det ble betalt inng.mva for via spediør) hadde så store feil at den måtte returneres. Ved at maskinen ble returnert tilbakebetalte vi inng.mva som en del av mva-oppgjøret for tilhørende periode slik at Oppgj.kto for mva ble saldert riktig. MEN hva er riktig motkonto til kreditering av inng.mva i forbindelse med returen?

Spørsmål fra Roy.

Spørsmålet ble stilt den 13-05-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Roy. Jeg vet ikke om denne varen ble kjørt over resultatet eller direkte mot balansen. Uansett Det er momskode 1 som benyttes dvs fradrag for inng mva.

Jeg illustrerer følgende. Kjøp av maskin TNOK 100 eks mva –> TNOK 125 Ink mva. Denne skal jo da åpenbart aktiveres i balansen. Konteringen blir som følger

Konto 1900 Bank, Kredit 125.000
Konto 1100 Maskiner, Debet 100.000
Konto 2940 Inng mva, Debet 25.000

Når du nå leverer maskinen tilbake forutsetter jeg at du får tilbake det du betalte for den. DU reverserer betalingen på følgende måte

Konto 1900 Bank: Debet 125.000
konto 1100 Maskiner Kredit 100.000
konto 2940 Inng.mva Kredit 25.000

Du har da bokført din momsreduksjon pga tilbakelevering av maskin. Du trenger altså ikke føre reduksjonen av moms på en egen konti, du kan ta denne direkte mot momskontoen. Enekelte liker å ha en konto for inngående moms, og en konto for utgående moms hvor de for hver termin fører utestående beløp over til oppgjørskonto for mva. Andre liker å kun ha en oppgjørskonto for Mva hvor all bokføringen skjer. Personlig liker jeg førstnevnte.

Så svaret på spørsmålet ditte er at du kjører krediteringen av moms på samme konto som du foretok debiteringen.

Håper dette var til hjelp,
Hilsen MagGz

Ditt svar