Tilbakedatering av faktura før stiftelsesdato – i foregående år

Hei
Jeg startet et ENK 01.01.2019. Jeg skal fakturere en kunde som jeg gjorde en jobb for rett før jul. De ønsker at jeg tilbakedaterer denne til 31.12.2018.

Jeg har skjønt at tilbakedatering er lov, og at tilbakedatering til før stiftelsesdato også kan være tillatt. Men hva med når det også er foregående år?

Fint om noen kan hjelpe meg med dette. jeg sier gjerne nei til kunden, men da vil jeg gjerne ha en begrunnelse for hvorfor.

Spørsmål fra ENKemann.

Spørsmålet ble stilt den 09-01-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar