Tilbakebetalt skatt – hvordan føre i regnskap?

Hei. Jeg har et enkeltmannsforetak og i 2013 fikk jeg tilbakebetalt skatt for 2012. Fører jeg det på kredit skatte konto og debet bank, får jeg feil inngående skatt for 2013. Hvilke andre kontoer kan brukes ?? Skulle så gjerne hatt et korrekt regnskap.

Spørsmål fra Birger Hatlem.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Mahmod

2070 Skatter
På denne kontoen registreres forskuddsskatt som innehaver av enkeltpersonforetak/deltaker i ansvarlig selskap har betalt. Eventuelt betalt restskatt for tidligere år kan også registreres på denne kontoen. For å kunne foreta en korrekt skatteberegning i forbindelse med årsoppgjøret, bl.a. for å vurdere om tilleggsforskudd skal innbetales, kan det være en fordel å skille mellom innbetalt forskudd og restskatt. Dette kan naturligvis gjøres ved å skrive en forklarende tekst ved den enkelte føringen. Det greieste er imidlertid å opprette en egen konto for restskatten, for eks. 2071.

Ditt svar