Tilbakebetaling av privat lån til AS

Hei.

Startet et AS som hadde behov for å få tilført kapital for utvikling av driften.
Siden AS’et ikke eide noe av verdi tok jeg opp banklån privat med sikkerhet i egen bolig, overførte beløpet til AS’et og registrerte det som langsiktig gjeld til eier.

Av det AS’et tjener nå går mesteparten med til videreutvikling og drift.
Inntil AS’et tjener nok til å betale tilbake lånet til meg, betjener jeg lånet til banken privat.

Det jeg betaler til banken nå burde egentlig ha gått innom AS’et først, for deretter å registreres ut som tilbakebetaling av gjeld til eier, før jeg betalte det til banken.

Jeg vet ikke hvilken kontokode jeg i så fall skal bruke for å registrere beløpene inn i AS’et, eller om det finnes andre løsninger.

Takknemlig for alle tips og innspill 🙂

Spørsmål fra Plex.

Spørsmålet ble stilt den 29-06-2022.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Plex,

Jeg forstår deg slik at her er det to separate låneforhold:
– Et lån fra banken til deg privat (dette er for deg et lån)
– Et utlån fra deg privat til AS’et (dette er for deg en fordring)

Så er det tre selvstendige juridiske enheter:
– Banken
– Deg privat
– AS’et

Du foreslår at nedbetalingen av lånet mellom deg og banken først skal innom AS’et. Hva skjer da?

La meg illustrere med et enkelt eksempel for å svare tydelig:
Vi sier at lånet ditt privat i banken er 100 og at du privat har lånt ut et tilsvarende beløp på 100 til AS’et. Så ønsker du å nedbetale 10 på lånet i banken. Hvis du først betaler disse 10 inn til AS’et (slik du foreslår) øker du din fordring til AS’et til 110. Tar du deretter ut igjen 10 fra AS’et til deg privat reduserer du bare fordringen ned igjen til 100. Det blir dermed i null effekt på utlånet/fordringen din på AS’et om du først lar nedbetaling av banklånet gå innom AS’et. Med andre ord har det ikke noe for seg.

Dersom du ønsker å oppnå en reell nedbetaling av utlånet/fordringen din på AS’et må du i eksempelet utbetale fra AS’et 10 uten å foreta en tilsvarende innbetaling først.

En vanlig kontokode å bruke for kortsiktig gjeld til eier er kto 2915. Du registrerer et minusbeløp (kredit) ved utlån/fordring til AS’et og et plussbeløp (debet) når du tilbakebetaler fra AS’et til deg.

Beste hilsener
Arne Devold
Statsautorisert regnskapsfører
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar