Tilbakebetaling av moms på varebil kl 2

Et firma skal selge en nyere varebil, må firmaet tilbakeføre momsen man fikk fradrag for når bilen ble kjøpt ny?

Spørsmål fra Ronnie.

Spørsmålet ble stilt den 22-10-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Det foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Om anskaffelsen er til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet må vurderes ut fra den avgiftspliktiges forhold på anskaffelsestidspunktet.

I utgangspunktet vil ikke salget påvirke fradragsretten på anskaffelsestidspunktet, men går det kort tid mellom anskaffelse og salg kan dette påvirke vurderingen av hva som var formålet på anskaffelsestidspunktet. Dette gjelder særlig dersom det ikke er andre omstendigheter som på naturlig måte forklarer salget. Det hele må imidlertid bero på en konkret vurdering hvor tidsaspektet vil være ett av momentene.
Om salget skjer etter kort tid til en av selskapets nærstående vil transaksjonen se veldig mistenkelig ut hvis mva beløpet er fradragsført ved anskaffelsen.

Dersom en konkret vurdering konkluderer med at det ved anskaffelse av varebil klasse 2 feilaktig er fradragsført inngående merverdiavgift, vil det foreligge plikt til å korrigere fradragsført inngående merverdiavgift. Det må i slike tilfelle foretas tilbakeføring av all fradragsført inngående merverdiavgift uavhengig av hvor lenge kjøretøyet er anvendt i den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Korrigering må skje i den terminen anskaffelsen ble foretatt.

Ditt svar