Tilbakebetaling av innskutt aksjekapital

Eneeier i AS. 30.000 ført på konto 2000. Kan jeg føre denne over til gjeld kortsiktig eier og betale tilbake innskutt egenkapital til meg selv? Aksjens pålydende er 100 akasjer verdt 300 kr.

Spørsmål fra Ben.

Spørsmålet ble stilt den 09-10-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar