Tapt aksjekapital

Hei, om aksjekapitalen er tapt i fjor. Og annen egenkapital har blitt 500.000 i år. Skal man da føre en del av annen egenkapital tilbake til posten aksjekapital?? Ja/nei:)? Evt hvordan? Takk for hjelpen!

Spørsmål fra Hilde.

Spørsmålet ble stilt den 09-05-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

HB 2000 Aksjekapital skal kun endres ved nedsettelse/økning av AS kapital. Aldri som følge av underskudd i driften.

Tapt aksjekapital kommer frem som «udekket tap» som er større en aksjekapitalen.

Når årets overskudd nå er 500 000 må denne først føres mot «udekket tap» og det som er til overs blir å føre mot 2050 annen egenkapital.

Ditt svar