Ta ut lønn i AS

Går i tanker om å starte opp et AS. Hvordan går jeg frem når jeg skal ta meg ut lønn?

Hvis jeg bare har meg selv ansatt i ASet, må jeg da ta å lage en egen lønnskonto på meg selv og hva skjer med arbeidsgiveravgiften?

Spørsmål fra Arnt.

Spørsmålet ble stilt den 01-02-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hei Arnt. Ta en titt på svarene i dette spørsmålet: https://regnskapsguiden.com/l%C3%B8nn-og-arbeidsgiveravgift-i-as-med-1-person/

De besvarer mye av det du lurer på.

Ditt svar