Lønn og arbeidsgiveravgift i AS med 1 person

Hei,
Jeg skal starte opp et AS med kun meg selv, og vil bruke en aut. regnskapsfører. Før jeg finner en slik, har jeg et spm.:

Trenger jeg å fastsette en fast lønn til meg selv eller kan den variere slik at jeg bare overfører det jeg trenger og merker det «LØNN» på overførselen til privat konto? Jeg er redd for å fastsette for mye i starten og ønsker fleksibilitet.

Må jeg produsere en lønnsslipp til meg selv eller holder det med en årlig lønns- og trekkoppgave (eller er ikke det heller nødvendig?)?

Skal for øvrig arbeidsgiveravgiften på 14,1 % overføres på egen konto straks inntekten kommer inn i selskapet, for så å betales senere? (Kvartalsvis…?)

Må som sagt bare vite dette før jeg får egen regnskapsfører slik at jeg kommer i gang på rett vei.
På forhånd tusen takk for svar!

Spørsmål fra Christian.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

7 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Før du overfører lønn må du ihht lov og bokføringsregler lage lønnslipp. Dette er fordi at arbeidsgiver (AS du skal starte) er pliktig til å trekke skatt av lønna og sette pengene på en låst skattetrekkskonto.

Skaffer du deg en regnskapsfører så gir du regnskapsfører beskjed om hvor mye lønn du skal ta deg ut og regnskapsfører lager lønnslipp og evt setter av penger på skattetrekkskonto.

Det er ikke noe krav om å sette av arbeidsgiveravgiften på egen bankkonto. Arbeidsgiveravgiften skal innbetales hver annen måned på etterskuddsvis til myndighetene.

2 Christian

Tusen takk for meget klart svar.

Gitt at jeg ikke tør å gi meg selv for høy lønn i starten, kan jeg – dersom jeg ser at inntektene i selskapet er høye nok – overføre mer lønn enn hva som er bestetmt som fastlønn og bare kalle dette «ekstra lønnsutbetaling», eller vil da dette beskattes som overtid og dermed mye hardere enn vanlig inntekt?

3 Sverre Olav

I ditt eget selskap er det opp til deg selv om du vil gi deg høyere lønn enn du først hadde tenkt. Denne lønnen blir beskattet på akkurat samme måte som den øvrige lønnen du tar ut. Det kan tenkes at ekstralønnen gjør at du kommer over grensen for toppskatt av brutto lønn, men så høyt kommer du kanskje ikke i startfasen(?).

4 Ta ut lønn fra as gjennom enkeltmannsforetak

Hei, lurer på hvordan reglene er rundt det å fakturere sitt eget as for tjenester utført av sitt eget enkeltmannsforetak?

Mvh andreas

5 Jonny

Det er null problem forbundet med dette da dette er to adskilte juridiske enheter.

6 Einar

Andreas, dette burde gå greit om fakturaene til ditt eget AS «henger på greip». Skatteetaten reagerer f.eks. om man leier ut lokaler i egen eiendom til ASet med priser langt over markedspris.

7 Julie

Hei!

Jeg lurer på hvordan dette med lønn til seg selv i et AS med kun meg fungerer. Skal det betales arb.givers avg når jeg ikke er ansatt i eget firma? Og hvordan fungerer det med lønn, er det bare å overføre mellom kontoer og sette av oenger til skatt?

Mvh
julie

Ditt svar