Sysselsatt kapital

Sva er avkasting på sysselsat kaptial?

Hvordan regner man ut gjennomsnittlig sysselsatt kapital?

Spørsmål fra Marius.

Spørsmålet ble stilt den 15-11-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Hva er sysselsatt kapital?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar