Sykepenger og NUF?

Hvor fungerer det med sykepenger når man driver NUF?

mvh

Spørsmål fra Jannis Eriksson.

Spørsmålet ble stilt den 13-03-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis du er ansatt i NUF`et så har du rett på 100% sykepenger fra dag 17 i fra NAV. Som ansatt menes det at du er registrerti NAV Aa-registeret.

Opplever ofte personer oppretter NUF, men ikke melder seg inn i NAV Aa-registeret, da har du ikke noen rettigheter på sykepenger.

Ditt svar