Sykepenger og NUF

Det ser ut som jeg kan bli sykemeldt,og jeg driver enkeltmannsforetak uten sykeforsikring. Om jeg starter et nuf,vil jeg da få rett på sykepenger med utgangspunkt i min pensjonsgivende inntekt de 3 siste årene,evt siste året,som selvstendig næringsdrivende?

Spørsmål fra Ann.

Spørsmålet ble stilt den 16-11-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hvis årsaken til å bytte selskapsform kun er fordi du vet du kommer til å bli sykemeldt, så synes jeg dette er dårlig ide – både økonomisk og ikke minst etisk.

Uansett. Du FÅR sykepenger i et ENK selv om du ikke har tegnet frivillig sykeforsikring. NAV betaler ut sykepenger fra den 17. sykedagen (du må dekke de 16 første selv). Forskjellen fra å være ansatt i et NUF eller et AS, er at sykepengene beregnes utifra 65% av næringsinntekten de siste 3 årene ( 6G er maks beregningsgrunnlag).

For å si litt om sykepenger i et NUF eller et AS. Jeg hører mange si at det en stor fordel å starte et slik foretak kontra ENK «for da får vi sykepenger utbetalt fra den første dagen». JA, du får sykepenger fra første dag, MEN disse er det ASet selv som må betale. Med andre ord, du betaler sykepengene til deg selv om det er ditt AS og du er den eneste ansatte…. Fordelen kommer først fraogmed dag 17, da det er NAV som tar over utbetalingen. Til forskjell fra et ENK er utbetalingene 100% av grunnlønnen (6G er maks beregningsgrunnlag).

Som arbeidstager (du er å regne som vanlig arbeidstager når du ansatter deg selv i NUFet selv om du også er eier), må du først ha vært i jobb i 4 uker. Dette legges til grunn for beregninging av sykepengene (ikke det du har gjort i ENKet).

Du finner mer info om det å være ansatt i sitt eget NUF eller AS her: http://aksjeselskap.nyttiginfo.no/ansatt-i-eget-AS.htm
Mer om sykepenger: http://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/Sykmelding+og+sykepenger/Sykepenger+til+arbeidstakere

2 Jonny

Fordelen med å drive næring i AS eller NUF og være ansatt er at sykepengene du tar ut av selskapet de første 16 dagene kostnadsføres i selskapet. Dette gjør at selskapet får mindre overskudd, noe som gir mindre skatt.

I et ENK er det ikke mulig å kostnadsføre sykepenger (desverre).

Ditt svar