Starte restaurant uten fagbrev

Hei. Jeg ønsker å åpen min egen restaurant også har ikke noen fagbrev, hva skal gjøre?

Spørsmål fra Simon.

Spørsmålet ble stilt den 18-10-2016.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Neo

Ring riktig person i kommunen og spør. Det er Serveringsloven som gjelder når du skal starte spisested.

1. Kommunen du bor i må gi deg serveringsbevilgning.

2. Daglig leder av restauranten må avlegge etablererprøven.

Lykke til!

Ditt svar