Starte firma med venninde

Hei

Jeg vurderer å starte butikk med en veninne. Hun skal eie 75% og jeg 25%. Hvordan blir da lønn? Jeg tenker at i startfasen blir det ikke tatt ut noe serlig, men det vil jo hun tjene mer på en meg. Hvordan gjøres vanligvis dette?

Spørsmål fra Mari.

Spørsmålet ble stilt den 04-06-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det naturlige er jo å ta ut lønn etter hvor mye arbeid hver enkelt legger ned.

2 Jonny

Det mest vanlige er som Einar skriver å ta ut lønn etter arbeidsinnsats. Hvis dere starter et AS så vil dere kunne ta ut utbytte av overskudd. da vil 75% og 25% fordeles uten at arbeidsinnsatsen er en faktor.

Ditt svar