Starte firma gratis

Hvis man ønsker å starte i det små. Finnes det noen måter for en 18 åring å starte firma som er helt gratis?

Spørsmål fra Dragert.

Spørsmålet ble stilt den 22-08-2014.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Registrering i Enhetsregisteret som Enkeltpersonforetak er gratis. (Skal du drive varesalg, må du også stå i Foretaksregistret. Dette koster litt over 2200 kroner dersom du registrer deg elektronisk).

Ditt svar