Starte AS uten revisor

Stemmer det at man om litt slipper revisorbekfreftet godkjenning av åpningsbalansen? Har lest bruddstykker om dette, men finner ikke noe fra offisielt hold?

Spørsmål fra Geir.

Spørsmålet ble stilt den 17-06-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det er nok denne du sikter til: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-068/

Kom en proposisjon om dette i april: http://aksjeselskap.nyttiginfo.no/revisorbekreftet-apningsbalanse.htm

Regner med det kommer mer om dette på Altinn om litt.

Ditt svar