Starte AS firma

Hei! Stemmer det at også AS firma som blir registert nå kan slippe revisor? Mener å ha lest dette…

Spørsmål fra Geir.

Spørsmålet ble stilt den 14-01-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Kommer an på hvor stort ASet ditt blir. Fra mai 2011 ble det mulig for selskaper med mindre 5 mill i driftsinntekter, balansesum på mindre enn 20 mill og mindre enn 10 årsverk i året å velge bort revisjon. Store AS må fortsatt revideres.

2 jonny

Det er styret i et AS som må beslutte om revisjon skal fravelges eller ikke. Dvs at ved nyregistrering av AS så må du legge ved styremøteprotokoll som bekrefter fravalget av revisor.

Du kan her lese om når revisjonsplikten inntreffer http://www.starte.as/nar-inntrer-revisjonsplikt-for-aksjeselskaper/

Ditt svar