Sponse ansattes helseutgift

En ansatt i enkeltmannsforetak har pådratt seg en skade, ikke i forbindelse med jobb. Firmaet ønsker å sponse operasjon på privat klinikk. hvilke regnskapsmessige konsekvenser vil dette ha for firmaet?

Spørsmål fra Pseudo.Nym.

Spørsmålet ble stilt den 20-02-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar