Spesifisering av frakt ved varekjøp

Hei! Jeg har ført varekjøp, inkludert frakt og utlagt mva under 4300 Varekjøp – import. Dvs jeg har ikke spesifisert frakt og utlagt mva på separate konti. Bryter dette med regnskapsloven eller god regnskapsskikk? Jeg er ikke mva registrert pt (slik at mva uansett bare må føres som varekost). Bruker e-conomic. Takk for svar 🙂

Spørsmål fra Carina.

Spørsmålet ble stilt den 23-06-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kenneth Larsen

4360 Frakt, toll og spedisjon
Frakt, toll og spedisjon som påløper ved varekjøp i gruppe 43xx Forbruk av innkjøpte varer for videresalg, hører hjemme under denne kontoen.

MVA er ikke en kostnad hvis du er registrert i MVA registeret, kjenner ikke e-conomic men de fleste regnskapsprogrammene er like. Du lar programmet regnet selve MVA beløpet, fortollingsbrevet spesifiserer MVA grunnlaget og fører en brutto beløp med avgiftskode for eksempel debet 01 for 25% og fører nettobeløpet med avgiftskode 00. Deretter ser du om programmet spesifiserer samme MVA som fortollingsdokumentet

Ditt svar