Små AS med kun en person

Hei
Man kan som kjent ta ut lønn eller utbytte i AS – eller en kombinasjon.
jeg lurer på følgende, dersom man velger å kun ta ut utbytte, og driver et AS der man selv er den eneste som jobber,(Mini AS)må man uansett registrere seg i Arbeidsgiverregisteret, Arbeidstakerregisteret og hos Arbeidstilsynet? Samt ha Yrkesskadeforsikring?

Spørsmål fra Mvh. Marit.

Spørsmålet ble stilt den 12-09-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret (AA-registeret): nei
Arbeidstilsynet: kun enkelte bransjer (bemanningsforetak, utleie av arbeidskraft til andre foretak)
Yrkesskadeforsikring: dette bør du tegne dersom det er mulig, spesielt i risikoutsatte bransjer. Spør et forsikringsselskap og informer om at du ikke tar ut lønn.

Ditt svar