Sletting i MVA-registeret

Jeg ble i 2004 registrert i mva registeret pga omsetning over 50 000 kr. Det har i løpet av de siste 2 år vært omsetning under beløpsgrensen på 50 000 kr og har fått brev med varsel om sletting i mva registeret pga dette. Er det riktig? Må jeg registrere meg på nytt igjen ved omsetning over grensen? Trodde at når man først ble registrert så var det for alltid..

Spørsmål fra Bjørnar.

Spørsmålet ble stilt den 16-05-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Stemmer nok det. Fra Merverdiavgiftsloven § 14-3: «(3) Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak er falt under den til enhver tid gjeldende beløpsgrensen i § 2-1 første til tredje ledd uten at virksomheten er slettet i medhold av denne paragrafen, skal avgiftssubjektet forbli registrert i minst to hele kalenderår.»

Ditt svar