Skyldig arbeidsgiveravgift og samtidig 0 i betalbar skatt

Hei, nå er mitt AS i en situasjon at betalbar skatt er 0 pga underskuddet men samtidig ser man i utgående balanse at AS er skyldig i arbeidsgiveravgift . Skal dette overføres til inngående balanse og betales allikevel neste år?

Spørsmål fra Maki.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Skatt på overskudd og arbeidsgiveravgift (AGA) har ingen sammenheng, dvs at det skal betales AGA selv om selskapet har gått i minus.

Skyldig AGA skal overføres fra utgående til inngående balanse ved årskiftet.

Ditt svar