Skylder penger til et firma som har gått konkurs

Hei. Fikk mail for bobestyrer på et beløp jeg har lånt av firma 7 mnd før firma gikk konkurs. Kan disse kreves tilbake av meg eller hvordan fungerer dette?

Spørsmål fra Thmic.

Spørsmålet ble stilt den 31-10-2018.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Evelyn

Ja, du må nok betale….

2 Per

Betaler du ikke, så tar bostyrer ut forliksklage mot deg, da blir det enda mer å betale for deg. Bostyrer tar sin betaling ut fra konkursboet, og konkursboet har en fordring på deg. Derfor gir ikke bostyrer seg før du har betalt (gjennom trekk i lønn eller bidrag/trygd)

Ditt svar