Skrive opp kjøp av utstyr

Hei. Hvis jeg kjøper utstyr brukt, hvordan kan jeg føre dette opp i og med at jeg ikke har bilag å føre opp?

Spørsmål fra Runa.

Spørsmålet ble stilt den 20-10-2021.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Runa,

Godt spørsmål. Det hender fra tid til annen at bedrifter kjøper brukt utstyr. Gjenbruk er jo populært og så lenge det brukte utstyret selges fra en annen bedrift har selger både en plikt og systemer for å produsere en faktura/kvittering som bilag.

Men utfordringen med manglende salgsdokumentasjon kan imidlertid fort dukke opp når du kjøper brukt utstyr fra en privatperson. Løsningen er likevel enkel. Det må rett og slett lages et manuelt bilag i form av en kjøpsavtale. En slik kvittering på bruktkjøp fra en privatperson skal minimum inneholde hvem som er selger og kjøper, hva som er solgt, hvordan kjøpet ble betalt og dato for utstedelse av kvittering og leveringsdato og med signaturer fra både kjøper og selger. Dette kan gjøres på enkleste måte med et håndskrevet bilag eller settes opp i en epost eller i et tekstdokument. Signeringen kan gjøres manuelt eller f.eks. laste opp bilaget for en digital signatur. Bilaget kan like godt settes opp av kjøper som av selger (men viktig at begge parter signerer).

Hvis kjøpet likevel er gjennomført uten at det er satt opp en kvittering har du i realiteten et problem med den skattemessige fradragsføringen og du bør bruke kto. 7799 «Ikke fradragsberettiget kostnad» i regnskapet. Å føre på denne kontoen betyr at bedriften har anskaffet det brukte utstyret, men uten at anskaffelsen medfører et skattemessig fradrag. Med andre ord får du kjøpt utstyret og du får bokført det i regnskapet, men du får ikke redusert skattepliktig inntekt fordi du ikke kan dokumentere kjøpet.

Husk til slutt bare at alle anskaffelser til virksomheten din skal ha en næringsmessig bruk, også kjøp av brukt utstyr. Dersom utstyret både skal brukes i næring og privat må du enten dele opp kjøpesummen i en næringsmessig andel og en privat andel, eller gjennomføre en fordelsbeskatning av privat bruk av utstyr kjøpt i næring.

Ta gjerne kontakt for mer utfyllende svar.

Mvh
Arne Devold
Mob 407 02 702
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar