Skattefradrag for moms før jeg blir momsregistrert?

Et enkeltmannsforetak som ikke har blitt eller aldri blir momsregistrert. Får man da fradrag for momsen på skatten siden man ikke får direkte fradag?

Spørsmål fra Helt Vekk.

Spørsmålet ble stilt den 08-03-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Gunnar Ihm

Ja, på en måte.
Moms blir endel av kostnaden på varen/tjenestene du kjøper for videresalg eller investering etc.
Alle kostnader du har ved innkjøp/investering, vil bidra til lavere resultat som igjen bidrar til lavere skatt.

Men noen egen post eller eget fradrag for momsen, er det ikke.

Ditt svar