Skatt på rest av avskrivninger?

Ved anskaffelser av driftsmidler som skal avskrives over tid, lurer jeg på om den restsummen som ikke avskrives blir skattepliktig eller ei?

Sånn jeg forstår det blir man jo tyngst skattlagt i oppstarten når man trenger pengene som mest, men har vanskelig for å tro at jeg kan ha forstått det riktig. Hva er det som har gått meg hus forbi her?

Et eksempel:

Har man et år hatt en inntekt på kr. 100 000 og gjort en investering på kr. 100 000, men bare får avskrive 20% av denne, altså kr. 20 000, betyr det vel at man i regnskapet sitter igjen med et overskudd på kr 80 000 selv om det ikke står en krone igjen på konto, og av dette overskuddet skal det da regnes 23% selskapsskatt, noe som utgjør kr. 18 400. Hvordan er det meninga at denne skatten skal kunne betales det første året?

Jeg forstår jo at verdiforringelsen på dyre driftsmidler skal fordeles ut over tiden de blir brukt, men klarer ikke skjønne annet enn at man taper stort på avskrivning. Hvor er systems eller min logiske brist?

Håper noen kan gjøre meg litt klokere og hjelpe meg til å forstå logikken rund dette.

Spørsmål fra Eivind.

Spørsmålet ble stilt den 23-12-2019.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Eivind,

Godt tenkt og formulert spørsmål 😉

Svaret finner du ved å tenke gjennom hele driftsmiddelets levetid.

La oss si at det her er snakk om et driftsmiddelet med en levetid på 5 år. Da blir inntekten 5 år x 100.000 = 500.000.

I samme tidsperiode har man hatt avskrivninger. Avskrivningene gjøres noe ulikt om det er snakk om skatteregnskapet (skattemelding og næringsoppgave) eller om det er finansregnskapet (det offisielle regnskapet til Brønnøysund).

De prosentmessige avskrivningene brukes gjerne i skatteregnskapet (saldoavskrivninger). I finansregnskapet fordeler man lik avskrivning (som hovedregel) hvert år ut over levetiden.

Hvis du her tenker å regne på reelle regnskapsmessige resultater er finansregnskapet og årlige like avskrivninger (lineære avskrivninger) riktigst å bruke i eksempelet.

Avskrivningene blir da på kr. 20.000 hvert år. Dermed vil du ha et overskudd på kr 80.000 hvert år i fem år. Totalt overskudd blir 5 år x 80.000 = 400.000,-.

Dette virker rimelig. Du kjøper et driftsmiddel som varer i fem år og følgelig fordeles kostnaden på driftsmiddelet ut over levetiden. I samme periode har du en årlig inntekt ved å eie driftsmiddelet.

Så til poenget. Et regnskapsmessig resultat – med andre ord overskuddet – er ikke det samme som pengeflyten (likviditet).

Du har helt rett i at første året må bedriften utføre en utbetaling på kr. 100.000. Investeringen koster like mye som inntekten første året. Bedriften har ikke mer penger igjen etter år 1.

I Norge har vi et system med betaling av forskuddsskatt og etterskuddsvis utligning av skatt for bedrifter.

Forskuddsskatten kan bedriften selv justere slik at beløpet man betaler i forskudd blir korrekt. Forskuddsskatt for år 1 betales i år 1, mens endelig utligning av skatt for år 1 ikke skjer før i år 2.

I år 2 får bedriften i eksempelet inn kr. 100.000 i inntekter og har ingen utbetaling. Hele driftsmiddelet ble betalt første året. Dermed vil bedriften år 2 sitte igjen med et beløp tilsvarende kr. 100.000 minus skattebeløpet. Slik vil det fortsette frem til år 5. I år 6 og videre vil bedriften ha en skattemessig kostnad tilsvarende avskrivningene.

I en bedrift vil det påløpe andre kostnader enn bare investeringen av driftsmiddelet. Lønn, varekostnader, driftskostnader er andre eksempler.

Eksempelet viser dermed med tydelighet hvorfor bedrifter trenger oppstartskapital, leasing eller bankfinansiering dersom man må investere i dyre driftsmidler før man har fått tid til å tjene inn egenfinansiert kapital.

Ta kontakt om du lurer på noe mer detaljer her:
Arne Devold
http://www.devoldconsulting.no
Mob 99613843

Ditt svar