Skatt på provisjon fra utlandet

Hei, håper på noen kloke svar. Vi er to som skal selge våre tjenester til flere firma i et annet land (det handler om kontrakter og megling av skip). Vi kommer til å jobbe fra norge på provisjon. Vi vurderer å starte et AS sammen men trenger en startkapital som vi per dags dato ikke har. Vi ønsker derfor å investere første «lønn» i et AS, så sant alt går etter planen men før det skjer har vi noen spørsmål Når man jobber på provisjon fra utlandet, hvordan gjør vi med skatten i første omgang FØR et evt AS? Må alle ulike firma sende et årsoppgjør til skattemyndighetene i norge for oss? Tips/råd? Hanne

Spørsmål fra Hanne.

Spørsmålet ble stilt den 18-10-2014.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Her kommer til forskjellige forslag hvertfall:
1. Opprette et DA eller et ANS som dere kan drive virksomheten i.
2. Opprette selskap i et annen land som har mer liberale regler for stiftelse av selskaper, f.eks. i England. Deretter registrere en norsk filial (NUF)av dette selskapet i Norge som vil få eget norsk org.nr. og drives stort sett som et norsk selskap. Utfordringene her melder seg når NUF’et både drives og styres i Norge. NUF’et trenger da en foretakssekretær som har ansvaret for at selskapene i rett tid sender inn de påbudte rapporter til engelske myndigheter. Videre kreves det at selskapene har en adresse i England som engelske myndigheter kan forholde seg til. Det finnes virksomheter som mot vederlag har spesialisert seg på å registrere NUF-selskaper og ta seg av sekretærfunksjonen.

Spør du meg er det første alternativet det mest rasjonelle selv om dere da personlig vil være ansvarlig for selskapets forpliktelser. Anbefaler forøvrig DA fremfor ANS, siden du i et DA kun er ansvarlig for selskapets forpliktelser tilsvarende din eierandel.

Poenget mitt blir dermed at uansett hvilket alternativ som velges ovenfor kan det foretas en skattefri omdanning (vær oppmerksom på at det er visse vilkår for at omdannelsen kan gjøres skattefritt) til AS i ettertid når midler tilsvarende krav til aksjekapital er opptjent.

Dette var noen forslag.
Lykke til med etableringen videre 🙂

Ditt svar