Skatt på overskudd i aksjeselskap

Jeg har problemer med å forstå skatt på overskudd i aksjeselskap.

Hvis man da tar ut lønn av dette overskuddet og betaler 28% på toppen av det igjen, så har man jo skattet to ganger på samme beløpet. Det må være noe jeg ikke fatter her.

Spørsmål fra Madorian Wu.

Spørsmålet ble stilt den 20-10-2015.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 RR.

Tror du tenker på utbytte her.

Lønn i aksjeselskap betales -før- det betales skatt på overskuddet. Lønnen reduserer med andre ord overskuddet i selskapet, og summen det skal betales skatt av.

Tar du ut pengene i form av utbytte derimot stiller saken seg annerledes. Dette foregår – etter – at selskapet har betalt skatt på overskuddet. Og blir derfor nærmest som en dobbelbeskatning slik som du beskriver.

Ditt svar