Skatt og drift

Hei,

Har lest en del på nettet, men det er en ting jeg ikke blir helt klok på som jeg håper dere kan svare på. Jeg har sammen med 3 andre tenkt å starte utleie av eiendom via AS. Strukturen vi tenker er da 4 private holdingselskaper AS som eier 25% hver i de eventuelle investerings selskapene, altså hver bolig som blir kjøpt er ett eget AS som holdingselskapene eier 25% av.

Snakket med skatteetaten, men er forsatt litt usikker på dette. La oss si at driftsselskapet som eier en bolig får en leieinntekt på 5000 kr i mnd, må man da betale 24% skatt på leieinntekten eller er det bare 24% på overskuddet av driften til ASet på slutten av året etter at alle fradrag som lån, vedlikehold osv er trukket fra?

La oss si at skatt er betalt på overskuddet og ASet har gått 10 000 i pluss hvert år, må da driftsselskapet betale 24% skatt på dette overskuddet ved neste års budsjett? Altså la oss si vi går 30 000 i overskudd år nr, 2 må man da kun betale skatt på de 30 000, eller også på de 10 000 som ligger som cashflow i selskapet fra året før?

Har også sett en del på utdeling av utbytte til de 4 holdingselskapene. Som ett eksempel over går driftsselskapet i overskudd 10 000 første året. Man tar da 2500 kr i utbytte til hvert enkelt holdingselskap. Slipper man da å betale skatt på disse pengene så lenge de er i holdingselskapet? Altså om man hvert år går 10 000 i pluss så kan overskuddet overføres til holdingselskapet som da bygger en buffer til framtidige investeringer uten å måtte betale skatt på beløpet hvert år?

Takk for all tilbakemelding

Mvh

Spørsmål fra Roger.

Spørsmålet ble stilt den 03-11-2017.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Spm 1:
Man skatter av overskuddet, altså skattepliktige inntekter fratrukket fradragsberettigede kostnader.
Vær oppmerksom på at det kan være kostnader man ikke har rett til fradrag for. Kan ikke være mer konkret enn det her. Viser til skatteloven hvor det er mange unntaksregler. Men jeg vil anta det foreligger fradragsrett for mange av kostnadene.

Spm 2:
Det er oppnådde tall, og ikke budsjetter, som avgjør hva som skal beskattes. Går det med overskudd kr 10 000 det ene året, og kr 30 000 det andre, slik som i ditt eksempel beskattes det i utgangspunktet av kr 10 000 det ene året, og kr av kr 30 000 det andre året, i driftsselskapene. Overskudd året før har ikke betydning, ettersom dette allerede skal være beskattet.

Du snakker om cash-flow, men kontantstrømmer henger ikke alltid sammen med hva det skal skattes av. Man kan ha opptjent for eksempel leie for desember i desember hvis boligen var utleid i desember. Inntekten skal da føres opp i regnskapet for desember, selv om pengene for eksempel kommer inn på bankkontoen året etter. Og det skal naturlig nok beskattes av dette beløpet i det året desember tilhører, og ikke året etter.

Spm 3:
Om det utdeles utbytte til holdingselskapene får ikke dett virkning på beskatningen. Om til sammen kr 10 000 deles ut i utbytte det første året, og kr 30 000 deles ut det andre, må fortsatt driftsselskapene beskattes av hhv. kr 10 000 og kr 30 000.

Dersom utbyttene det er snakk om hadde vært delt ut til personlige aksjonærer ville det blitt utbyttebeskatning i tillegg til beskatningen av overskuddet i selskapet.
Men ettersom det deles ut til holdingselskapene vil det kun være snakk om en ekstra beskatning på 3 % av utbyttet. Dette forutsetter selvsagt at utbyttene er lovlige.

Håper dette sa dere noe i alle fall.
Skatteloven er omfattende, så alt kan dessverre ikke forklares her.
Oppfordrer til å diskutere med skatteetaten dersom noe er uklart.

Ditt svar