Skatt i juni

Er det sånn at vi ikke betaler skatt i juni? Hvordan er reglene på dette?

Spørsmål fra Jahn.

Spørsmålet ble stilt den 21-11-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Svaret er både ja og nei 🙂

I skatteoppgjøret året etter betaler du skatt for hele foregående år. Også for juni. Det er forskuddskatt du ikke betaler i Juni, i realiteten betaler du istedet litt mer de andre månedene.

Når Skatteetaten beregner forskuddskatten din på starten av året, så deler de totalbeløpet på 10,5. Dette fordi du ikke betaler forskuddskatt i juni og bare halv forskuddskatt i desember. På den måten dekkes denne ene og halve måneden opp ved at du betaler mer de andre månedene.

Ditt svar