Skatt i AS / Egen lønn

Hei! Jeg skal starte et salgssenter i Trondheim. Jeg skal bedrive store deler av arbeidsdagen med backoffice og daglig arbeid. Inntektene kommer i form av provisjon fra oppdragsgiver. Vet det er skatt på 27% i norge i dag. Men hvordan beregnes «overskuddet» Sett at jeg har 50 000 igjen på konto hver måned etter alt er betalt og ønsker å ta ut noe lønn. Vil da mulig lønn være 50 000 -27% skatt for å gå i null? Sett at det ikke er noen overskudd overhode. hvordan beregnes skatten da?

Spørsmål fra Stian Ullestad.

Spørsmålet ble stilt den 24-03-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Overskuddet er ganske enkelt inntekter minus utgifter.

I beregningen din må du også ta med at siden du driver et AS, så blir du som privatperson og foretaket to separate skattesubjekter som skattelegges hver for seg.

2 ARJO Regnskap

Som nevnt over er du og aksjeselskapet ditt 2 forskjellige skattesubjekt.

Dette er en forenklet oppstilling for å vise prinsippet.
Dersom driftsoverskuddet i aksjeselskapet er 50 000 (dvs inntekter-kostnader) vil det bli :

Aksjeselskapets skatt
50 000 x 27% = 13 500 (beregnes årlig, ikke pr mnd)

Rest 36.500 – Du kan ikke få ut hele beløpet, for aksjeselskapet må beregne arbeidsgiveravgift (og feriepenger, men du kan som eneaksjonær fint bestemme at all lønn er provisjon inkl. feriepenger)

36.500 / 1.141 (14,1% arbeidsgiveravgift) = 31 990 kr i lønn til deg.

Av disse 31 990 må selskapet trekke skatt ihht ditt skattekort.

Skal du ha feriepenger må en trekke ut ytterligere 10,1-12% av beløpet.

Du må også huske at det kan være greit å ikke tømme selskapet helt hver mnd, fordi det kan påløpe kostnader som ikke kommer hver mnd.

3 Willy

Strengt tatt blir du ansatt i et AS, som om du hadde blitt ansatt i et hvilket som helst firma. Hvis du ansettes, skal det foreligge en ansettelseskontrakt med vilkår, og ASet har arbeidsgiveransvar med diverse plikter overfor deg og myndigheter. Bl.a. må stillingsprosenten meldes inn i Aa-registeret (finnes under NAV). ASet skal videre innbetale arbeidsgiveravgift i tillegg til skattetrekk, og feriepenger skal settes av på egen bankkonto. Tenk adskilte økonomier, som om du var ansatt et annet sted, og som om ASet hadde ansatt en annen enn deg, det er enklere å forholde seg til selv om du ev. blir eneste aksjeeier, og eneste styremedlem.

Det sagt, den ansettelsesavtalen kan selvsagt mykes litt opp vedr arbeidstid og -mengde ec, men arbeidsgiveransvaret kommer jo ikke ASet utenom.

Ditt svar