Skatt for sameie

Vi er et lite sameie på 11 leligheter som til nå ikke har hatt noen orden på noenting. Vi vil nå begynne å sette opp en månedlig felleskostnad på kr 500.

Mitt spørsmål er om vi er pliktig til å registrere oss noen plass eller kommer under regler for å levere skatteoppgjør?

Spørsmål fra Britt

Spørsmålet ble stilt den 04-05-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar