Skatt enk.foretak

Hei!

Nettopp startet enk foretak. Visst jeg kjøper noe som jeg fakturerer vidre for å få opp omsettningen til å bli mva reg fortere, må jeg skatte av inntektene av vidresalget da?

Spørsmål fra Jonbjorn.

Spørsmålet ble stilt den 09-01-2018.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du skatter av overskuddet, som er inntektene – utgiftene (såfremt de er fradragsberettiget).

Ditt svar